Beiratkozási tájékoztató

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók beiratkozási időpontja 2024. április 18-19.

A 2022/23-es tanévben a fenntartó az első évfolymon 2 osztály indítását engedélyezte. Az első évfolyamra engedélyezett osztálylétszám 27-27 fő. Az osztályok általános tanterv szerint tanulnak. Alsó tagozaton napközit, felső tagozaton tanulószobát biztosítunk!

További információk a Pedagógiai program olvashatóak.