Hétvégi házi feladatok szabályai

Az írásbeli és szóbeli házi feladat a tanult ismeretek alkalmazását, elmélyítését, begyakorlását szolgálja.

Mivel a szabadon tervezhető és szabadon választható órák meg növelik a tanulók iskolai terhelését és iskolában eltöltött időt, ezért házi feladatot csak minimális mennyiségben lehet adni.

  • az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;
  • az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.