Tanórán kívüli foglalkozások

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

Az iskolában a tanítási órákat és egyéb tanórán kívüli foglalkozásokat 8 és 16 óra között kell megszervezni. A tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen.

 • Iskolánk tanulói érdeklődésük és igényeik szerint részt vehetnek a különböző tanórán kívüli foglalkozásokon:
 • Napközi
 • tanszoba
 • szakkör
 • énekkar
 • sportkör
 • tehetséggondozó foglalkozás
 • felzárkóztató foglalkozás

A foglalkozásokra való jelentkezés önkéntes.

 • A napközibe és tanszobára történő jelentkezést az előző tanév végén fel kell mérni, de lehetőség van a tanév elején. illetve elegendő férőhely esetén tanévközben is a felvételt kérni.
 • A felvételt a tanuló szülője írásban kéri
 • A tanulót a szülő kérésére az igazgató mentesítheti a tanórán kívüli foglalkozások részvétele alól.

Iskolánkban tanórán kívüli foglalkozásokat szervezünk.