Alapítvány célja

Az oktatás korszerűsítését és hatékonyságát szolgáló számítástechnikai és audióvizuális berendezések tárgyi feltételeinek biztosítása. A tanulók szabadidős elfoglaltságának, nyári táboroztatásának támogatása. Sportfelszerelések, sportolási lehetőségek bővítésének anyagi támogatása. Művészeti tantárgyak eszközrendszerének fejlesztése. Az iskolai oktatást, nevelést elősegítő, azt szolgáló tárgyak, berendezések, eszközök védelme. -A Szilágyi Dezső Általános iskolában az oktatás korszerűségét és hatékonyságát szolgáló számítástechnikai és audióvizuális berendezések tárgyi feltételeinek biztosítása, eszközök, felszerelések beszerzése. – A hatékonyabb iskolai nevelés, oktatás feltételrendszerének biztosításához való hozzájárulás. – A tanulók szabadidős elfoglaltságának, nyári táboroztatásának támogatása, a szervezés elősegítése, anyagi lehetőségek biztosítása. – Sportfelszerelések, sportolási lehetőségek bővítésének anyagi támogatása az „Egészségesebb Ifjúságért” nevelési célok megvalósításának érdekében. – Művészeti tárgyak- ének, zene, rajz, irodalom-eszközrendszerének fejlesztése. -A kiemelkedő tanulmányi, közösségi, sport, művészeti tevékenységet kifejtő tanulók jutalmazása, anyagi hátterének biztosítása. – A rászoruló tanulók iskolai munkájának elősegítése, az ehhez szükséges tárgyi, anyagi feltételek biztosítása. – A magyar és egyetemes kulturális örökség megismertetése – az általános iskolai nevelési módszerekhez igazodóan. – Az iskolai oktatást, nevelést elősegítő, azt szolgáló tárgyak, berendezések, eszközök védelme. – A Szilágyi Dezső Általános Iskola tanulóinak minél jobb tanulmányi eredmény elérése, sportolásra, idegen nyelv ismeretének