Iskolánkba 2019 szeptemberétől előtérbe helyezzük az elektronikus ügyintézést. Az ügyek indításához KRÉTA szülői azonosítóra van szükség, mivel más jogosultsága van a szülőnek mint a diáknak. A KRÉTA rendszerbe belépve az e-Ügyintézés menüpontot használva az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

BEIRATKOZÁS

 • Beiratkozás általános iskolába – BÁI
 • Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI
 • Beiratkozás a magyar köznevelésbe – BMK
 • Beiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonnyal – BNTTJ
 • Átiratkozás intézmények között – ÁIK

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

 • Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása – OTCSK
 • Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása – IEDM
 • Tanulói mulasztás igazolása – TMGI
 • Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása – TFMGK
 • Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása – TKST
 • Gyakorlati hely megadása és tanulószerződés feltöltése – TSMT

KIIRATKOZÁS

 • Kiiratkozás a köznevelésből – KIK
 • Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból – KNTTJ
 • Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése – KTIT
 • Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése – MJIK
 • Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása – VJB

BIZONYÍTVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

 • Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése – BTI
 • Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése – SZAV

További segítséget a KRÉTA tudásbázis oldalán tudnak igénybe venni: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760413