Kedvezmények, térítési díjak, tankönyv

Tankönyv

A 2017/18-as tanévtől kezdődően 1-8 évfolyamáig a tanulók térítésmentesen kapják meg a tankönyveket, melyeket minden tanév végén az iskola könyvtárában le kell adni, kivéve a munkatankönyveket, munkafüzeteket illetve az 1. és a 2. évfolyamon a tankönyveket, amelyeket a diákok megtarthatnak.

Étkezés

Tájékoztatjuk, hogy a köznevelési intézmények étkeztetésért fizetendő térítési díjak mértéke 2019. január 1. napjától Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 143/2018. (XII.13.) számú határozata alapján az alábbiak szerint módosul:

A 3x étkező (tízórai, ebéd, uzsonna) tanuló étkezésének teljes ára: 466 Ft/nap helyett 559 Ft/nap

Az ebéd teljes ár: 314 Ft/nap helyett 381 Ft/nap

Diétás étkezés:

A 3x étkező (tízórai, ebéd, uzsonna) tanuló étkezésének teljes ára: 894 Ft/nap

Az ebéd teljes ár: 610 Ft/nap

50%-os kedvezmény:

Tartósan beteg gyermeket 50%-os kedvezmény illeti meg. A kedvezmény igénybevételéhez a 328/2011. Korm. rend. szerint (2. számú melléklet) és a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Családtámogatási Osztályának (Miskolc, Palóczy utca 5., földszint) igazolása a magasabb összegű családi pótlékról.

Kormányhivatali igazolás hiányában:

  • tartós betegség esetén szakorvosi igazolás,
  • fogyatékosság (SNI) esetén a szakértői és rehab. bizottság szakvéleménye

Ha három vagy több gyermeket nevelnek a családban, 50% kedvezmény igénybevételéhez a 328/2011. Korm. rend. szerint (2. számú melléklet) kitöltése szükséges.

100%-os kedvezmény:

Nyilatkozat 328/2011. Korm. rend szerint (2. számú melléklet) és Igazolás (Gyámhivatal állítja ki a 328/2011. Korm. rend. szerint, a kiállítás dátumától érvényes)

További információ a Miskolci Közintézmény-Működtető Központ honlapján található!